Nordnet Aksjer

Start din sparing i dag

Det overordnede for Nordnets virksomhet er å homogenisere sparing og investeringer. Med dette mener vi at private innskytere har tilgang til samme informasjon og verktøy som profesjonelle investorer. Denne tingen har drevet oss siden morgenen 1996 og fortsetter i vår retning den dag i dag. På 1990-tallet inkluderte ideen om demokratisering å tilby flytende tilgjengelig og rimelig aksjehandel over Internett og å bygge et fondssupermarked med produkter fra en rekke forskjellige selskaper som frelsere flytende kunne sammenligne avkastning, trussel og pris.

I løpet av reisen har vi forenklet effekter og redusert frakt, tilsvarende pensjonssparing, indikatorøkonomi og private banking-tjenester. I nyere tid har vi normalisert finanssektoren, i likhet med aksjeutlånsprogrammet. Vi er alltid på frelsernes side og fortsetter å adressere, for eksempel, retten til å overføre pensjonsreddere gratis og på en rettferdig og forutsigbar måte med eiendomsavgift på deres aksjer og økonomi.

Invester i aksjer fra alle de nordiske landene, Tyskland, England, USA og Canada. Les mer om våre aksjekurser. For å få mest mulig ut av sparepengene dine, kan du selge et meglerhus i Norden for en minimumsverdi på 1 kr innen en måned etter at du har opprettet din konto.

Hos Nordnet kan du investere i aksjer direkte på børser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England, USA og Canada. I tillegg kan du selge Euronext-aksjer gjennom vårt meglerkontor. Hos Nordnet er vi opptatt av at du kan bli en bedre investor, enten du er ny eller utdannet. Nordnet-bloggen gir deg tilgang til kunnskap og lindring om alt fra investeringsstrategier til forespørsel om utvikling. I våre prislister kan du telle aksjer i 19 forskjellige forespørsler i 8 land. For hvert medlem kan du se et annet medlem med prisvekst, avtaler og avgjørende tall. Du får også en oversikt over de bakerste avtalene og ordredybden per aksje.

Nordnet Fond

Nordnet Fond

Hvor lang tid tar det å kjøpe og selge økonomi? Fondsordre overføres fra Nordnet-fondsdirektør hver virkedag kl.08.30. For å sikre at alle bestillinger innrømmer statusen "Ikke levert" fremover, har vi overført bestillingene dine til fondsdriftsselskapene. Ordren har også status som "Gjenbrukt" inntil bestillingen er gjennomført av driftsselskapet, hvoretter økonomien er tilgjengelig i din portefølje.

Fondsordren kan kanselleres dersom ordren ikke ble overført til fondsdirektøren. Merk at "Under behandling" er en status for flere dager når driftsselskapet utfører bestillingen din. Økonomi er vanligvis tilgjengelig innen 1-5 virkedager etter at du har sendt inn plutokratbestillingen din. Fondsprisen bestemmes av fondsdirektøren og er faktisk den samme hvis fondet kommer på 3. eller 5. dag.

Nordnet Aksjer

Nordnet Aksjesparekonto

Aksjesparing gjelder Kjøp og handel med aksjer og kollektiv økonomi uten å betale avgift. Aksjesparehensynet er ideelt for deg som har spart på aksjer og økonomi lenge. Fordelen med en konto er at du kan kjøpe og selge så viktig du vil uten å måtte betale avgifter fortløpende. Avgiften betales først når overskuddet er trukket fra kontoen. Slik kan du få full utregning av renteeffekten. Du kan ta ut hele innskuddet avgiftsfritt.

Likevel kan du få bedre oversikt ved å samle sparepengene i én aksjesparehensyn, Dersom du sparer i aksjer og kollektiv økonomi flere steder. Forlenget avgift på opptjening Aksjesparehensyn betaler du først avgiften når du tar ut gevinst på kontoen. Dette gjør at du kan investere og få avkastning på et større kvante gjennom hele spareperioden. Du kan redusere tollfrie fradrag. Du betaler ikke kontotall for å beholde aksjer og økonomi i Nordnet-sparehensyn. Du betaler kun for kostnadene ved handel og forvaltning av aksjeøkonomi for megling. Stort utvalg funksjoner og økonomi Når det gjelder aksjesparing, kan du investere i børsnoterte aksjer og partsinstrumenter innenfor EU/EØS. Du kan også investere i aksjefinanser som har minst 80 aksjer og er plassert i EU/EØS. For å øke eksponeringen din kan du bruke formuen du har på et boliglån på aksjesparehensyn.

Nordnet Konto

Ønsker du å holde aksjer og kollektiv økonomi på sikt eller sette av plutokrat til en sikkerhetsbuffer? Hos oss kan du velge mellom en rekke kontoer. For å lære mer, sammenligne ulike kontoer og hjelpe deg med å finne den rette kontoen for deg, besøk vårt kontovalgverktøy.

Null investeringskonto. Passer for deg som ønsker å beholde samme aksjer, kollektiv økonomi, ETFer, kombinert økonomi og renteøkonomi og ønsker å tjene på ettergitt avgift. Du kan også lagre amerikanske varelager da. Alle lavkonjunkturer testes på investeringskontoen i henhold til gjennomsnittsberegningen, noe som er mindre lønnsomt enn på aksjesparehensyn. Du må også betale et lite forsikringstall til investeringskontoen, da de etterlatte vil innrømme 101 av saldoen som ble betalt ved dødstidspunktet. Ytterligere inntekter fra norske aksjer kan oppnås gjennom Nordnets aksjeutlånsprogram.

Nordnet Indeksfond

Nordnet Indeksfond er de billigste aksjefinansene på vår plattform. Økonomien er omvendt egnet for nye og utdannede investorer og gir deg en bred eksponering i ulike regioner og dugnad. Et indikatorfond er et passivt forvaltet aksjefond som investerer i et bredt spekter av aksjer etter en standardindikator. Indeksøkonomi gir forespørselsavkastning til en kort pris og kan være en god base i enhver portefølje.

Likevel sprer du trusselen selv, Hvis du investerer i flere økonomier med ulike eksponeringer. Nordnet tilbyr i dag ni indikatorfinanser du kan investere i. Det er ingen fondsdrift, du betaler kun et plattformtall. Noe av økonomien er bærekraftig fordi de oppfyller vilkårene for ESG-merking.

Nordnet Bank

Den nye generasjonen private banking. Vi jobber for å sikre at du får mest mulig ut av kapitalen din, uansett hvilke investeringsplaner du har. Hos oss slipper du gratis frakt til private banking. Du får heller tilgang til smarte verktøy og underbyggede tjenester som gjør det lettere for deg å kontrollere kapitalen din.

Som kunde i Nordnet Private Banking har du høyest forrang. Du oppgir en egen e-postadresse og et direktenummer til vår private banking-avdeling, som du kan bruke hvis du trenger støtte. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om Nordnets produkter, vilkår, regnskap, forretningsdrift og videre.